habarlar

Hyzmatymyz

 • We provide unique LED lighting kinetic systems that enables a perfect combination of lighting and movement. Lighting kinetic systems is a simple and bright ideal to move up and down an illuminated object a merge of the art of lighting with mechanical technology. In addition, we can also provide customized services according to your required.

  Kinetiki yşyklar ulgamy

  Lightagtylygyň we hereketiň ajaýyp utgaşmasyny üpjün edýän özboluşly LED yşyklandyryş kinetiki ulgamlaryny üpjün edýäris.Ingagtylandyryş kinetiki ulgamlary, yşyklandyrylan obýektiň mehaniki tehnologiýa bilen birleşmegi bilen ýokary we aşak hereket etmek üçin ýönekeý we ýagty idealdyr.Mundan başga-da, islegiňize görä aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hem berip bileris.

 • We have the designers’department with project design experiences more than 8 years.We can provide layout design,Electrical layout design,3D video design of kinetic lights for your project.We can provide layout design and 3D video design of kinetic lights for your project.

  Dizaýn

  Taslamanyň dizaýn tejribesi 8 ýyldan gowrak bolan dizaýnerler bölümimiz bar. Taslamaňyz üçin dizaýn dizaýnyny, Elektrik düzüliş dizaýnyny, kinetiki çyralaryň 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris. Taslamaňyz üçin kinetiki çyralaryň ýerleşiş dizaýnyny we 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris. .

 • We have the well experiences engineers of kinetic lighting system for installation service on different projects. We can support engineers fly to your project place for directly installation or arrange one engineer for installation-guide if you have local workers.

  Gurnama

  Dürli taslamalarda gurnama hyzmaty üçin kinetiki yşyklandyryş ulgamynyň inersenerleri bar.In engineenerleriň gönüden-göni gurnamak üçin taslama ýeriňize uçmagyny goldap bileris ýa-da ýerli işçileriňiz bar bolsa, bir gollanma üçin bir inerener gurup bileris.

 • There are two ways that we can support programming for your project. Our engineer fly to your project place for directly programming for kinetic lights. Or we make pre-programming for kinetic lights base on design before shipping. We also support free programming training for our customers who wants to master the skills of kinetic lights in programming.

  Programmirlemek

  Taslamaňyz üçin programmirlemegi goldamagyň iki ýoly bar.In engineenerimiz kinetiki yşyklar üçin gönüden-göni programmirlemek üçin taslama ýeriňize uçýar.Ora-da ugratmazdan ozal dizaýnda kinetiki çyralar üçin deslapky programmirleýäris.Şeýle hem, programmirlemekde kinetiki çyralaryň başarnyklaryny özleşdirmek isleýän müşderilerimiz üçin mugt programmirleme okuwyny goldaýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň