Sfera

 • 1 çeňňek üçin sfera
 • Diametri 15 sm / 20cm / 25cm
 • RGB yşyklandyryjy
 • 360 dereje täsirleri
 • Agramy: 0,3 kg
Kinetic Sphere Featured Image

DMX Winç

 • Ölçegleri (3m / 6m): 304x247x167mm, Agramy: 7kg
 • Ölçegleri (9m): 324x277x167mm, Agramy: 7.5kg
 • Ölçegleri (12m): 354x317x167mm, Agramy: 8.5kg
 • Götermek ukyby: 1,5 kg
 • Göteriş tizligi: 0-1m / s
 • Naprýa .eniýe: 100-240V AC, 50-60 Hz
 • Elektrik üpjünçiligi: 70W
 • DMX kanaly: 9ç
 • Dolandyryş: DMX 512
 • Sene girýän / çykýan senesi: 3 pinli XLR DMX
 • Kuwwat / çykmak: tok birikdirijisi
DMX Winch

Kärende kompaniýalary üçin artykmaçlyk: DMX çeňňegimiziň göterijilik ukyby boýunça dürli gulaklarymyza laýyk gelmegi gaty amatly we ykdysady.FYL dürli döwürlerde has köp saýlamak üçin iň täze pendleri kem-kemden täzelär.

Kinetiki yşyklar ulgamy

Lightagtylygyň we hereketiň ajaýyp utgaşmasyny üpjün edýän özboluşly LED yşyklandyryş kinetiki ulgamlaryny üpjün edýäris.Ingagtylandyryş kinetiki ulgamlary, yşyklandyrylan obýektiň mehaniki tehnologiýa bilen birleşmegi bilen ýokary we aşak hereket etmek üçin ýönekeý we ýagty idealdyr.Mundan başga-da, islegiňize görä aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hem berip bileris.

 

Dizaýn

Bizde dizaýnerler bar'8 ýyldan gowrak taslama dizaýn tejribesi bolan bölüm.Taslamaňyz üçin düzüliş dizaýnyny, Elektrik düzüliş dizaýnyny, kinetiki yşyklaryň 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris. Taslamaňyz üçin kinetiki çyralaryň ýerleşiş dizaýnyny we 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris.

 

Gurnama

Dürli taslamalarda gurnama hyzmaty üçin kinetiki yşyklandyryş ulgamynyň inersenerleri bar.In engineenerleriň gönüden-göni gurnamak üçin taslama ýeriňize uçmagyny goldap bileris ýa-da ýerli işçileriňiz bar bolsa, bir gollanma üçin bir inerener gurup bileris.

 

Programmirlemek

Taslamaňyz üçin programmirlemegi goldamagyň iki ýoly bar.In engineenerimiz kinetiki yşyklar üçin gönüden-göni programmirlemek üçin taslama ýeriňize uçýar.Ora-da ugratmazdan ozal dizaýnda kinetiki çyralar üçin deslapky programmirleýäris.Şeýle hem, programmirlemekde kinetiki çyralaryň başarnyklaryny özleşdirmek isleýän müşderilerimiz üçin mugt programmirleme okuwyny goldaýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň