“Guan Guangzhouou Fengyi Stage Lighting Equipment Co., Ltd.” kinetiki çyralar ulgamyny üpjün ediji.Konsert, meşhur teleýaýlym göni ýaýlymy, sergi, söwda meýdançasy, klublar we ş.m. üçin giňden ulanylýan kinetiki yşyklandyryş ulgamymyz.Mundan başga-da, müşderiniň talaplaryny örän ýokary derejä ýetirmäge mümkinçilik bermek üçin taslama dolandyryş hyzmatyny doly üpjün edýär.Hünärmenler topary, müşderileriň islän wagty iň ýokary hilli hyzmat almagyny üpjün etmek üçin başlangyç aragatnaşykdan taslama çenli giňişleýin maslahat berýär.Deňeşdirmäge we taslamalaryňyz üçin mähirli gözlegiňize garaşmaga hoş geldiňiz.

 

FYL artykmaçlyklary:

 

China Hytaýda kinetiki yşyklaryň lideri

 

♦ CCTV hyzmatdaşy

 

♦ Global hyzmat kuwwaty

 

♦ Garaşsyz innowasiýa önümleri

 

Intellektual dolandyryş ulgamy

 

♦ Döredijilik dizaýn topary

 

Custom Netijeli özleşdiriş hyzmaty

 

Installation Professional gurnama hyzmaty

 

 

 

 • 2011-nji ýyl

  11-nji maýda esaslandyryldy.

 • 2014

  Geçirilen degişlilikde şahadatnamalar, ISO9000, IS04001, CE, Rohs, Gurluş derejesi…

 • 2015

  Geçirilen kinetiki yşyklandyryş ulgamynyň önümleri patentleri

 • 2016

  Zawody 6000 inedördül metre çenli giňeldiň

 • 2018

  CCTV3 , CCTV1 , CCTV15 we Hunan teleýaýlymy bilen hyzmatdaşlyk…

 • 2019

  Kesgitli taslamalar üçin MSC 1024 akylly DMX dolandyryş gutusy işe girizildi

 • 2020

  Iň ýokary marka klublary we söwda ýerleri üçin ulanylýan kinetiki yşyklandyryş ulgamy.

 • 2021-nji ýyl

  Dürli gurallar üçin göterijilik ukyby 5kg bolan täze kinetiki hereketlendirijiler

 • 2022-nji ýyl

  “Kinetic Rotate Beam Ball” (8 kg agramy) we “Kinetic Matrix Strobe” uly klublara geldi

 • Headquarters

  / Baş edara /

 • Exhibition Hall

  / Sergi zaly /

 • Creative Design Team

  / Döredijilik dizaýn topary /

 • Installation

  / Gurnama /

CUSTOMER ViSIt (1)
CUSTOMER ViSIt (2)
CUSTOMER ViSIt (3)
CUSTOMER ViSIt (4)
CUSTOMER ViSIt (5)
CUSTOMER ViSIt (6)
CUSTOMER ViSIt (7)
CUSTOMER ViSIt (8)
CUSTOMER ViSIt (9)
CUSTOMER ViSIt (10)
CUSTOMER ViSIt (12)
CUSTOMER ViSIt (13)
CUSTOMER ViSIt (14)
CUSTOMER ViSIt (15)
CUSTOMER ViSIt (16)
CUSTOMER ViSIt (17)
 • ISO 18001 certificate
 • EMC certificate
 • ISO14001 certificate
 • ISO9001 certificate
 • Lifting lamp bar patent
 • Trademark registration certificate
 • Trademark registration certificate of meteor lamp

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň