CERTIFICATE

  • ecf3bd1d
  • 81b493b5

Mọi người đều có
một giấc mơ

Đây là một câu chuyện của một cô gái trong mơ-tìm kiếm. Cảnh này được xây dựng trong showroom chuyên nghiệp FYL. Toàn cảnh sử dụng 150 bộ động chiếu sáng Bar để đáp ứng tất cả các yêu cầu ánh sáng của toàn bộ câu chuyện, một cách hoàn hảo giải thích quá trình giấc mơ-tìm kiếm của cô gái ước mơ-tìm kiếm.