Tin tức

Dịch vụ của chúng tôi

 • Chúng tôi cung cấp hệ thống động học chiếu sáng LED độc đáo cho phép kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và chuyển động.Hệ thống động học chiếu sáng là một giải pháp đơn giản và sáng sủa để di chuyển lên xuống một vật thể được chiếu sáng, một sự kết hợp giữa nghệ thuật chiếu sáng với công nghệ cơ khí.Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.

  Hệ thống đèn động học

  Chúng tôi cung cấp hệ thống động học chiếu sáng LED độc đáo cho phép kết hợp hoàn hảo giữa ánh sáng và chuyển động.Hệ thống động học chiếu sáng là một giải pháp đơn giản và sáng sủa để di chuyển lên xuống một vật thể được chiếu sáng, một sự kết hợp giữa nghệ thuật chiếu sáng với công nghệ cơ khí.Ngoài ra, chúng tôi cũng có thể cung cấp các dịch vụ tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn.

 • Chúng tôi có bộ phận thiết kế với kinh nghiệm thiết kế dự án hơn 8 năm. Chúng tôi có thể cung cấp thiết kế bố trí, thiết kế bố trí điện, thiết kế video 3D về đèn động học cho dự án của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thiết kế bố trí và thiết kế video 3D về đèn động học cho dự án của bạn .

  Thiết kế

  Chúng tôi có bộ phận thiết kế với kinh nghiệm thiết kế dự án hơn 8 năm. Chúng tôi có thể cung cấp thiết kế bố trí, thiết kế bố trí điện, thiết kế video 3D về đèn động học cho dự án của bạn. Chúng tôi có thể cung cấp thiết kế bố trí và thiết kế video 3D về đèn động học cho dự án của bạn .

 • Chúng tôi có các kỹ sư giàu kinh nghiệm về hệ thống chiếu sáng động học để phục vụ dịch vụ lắp đặt cho các dự án khác nhau.Chúng tôi có thể hỗ trợ các kỹ sư bay đến địa điểm dự án của bạn để lắp đặt trực tiếp hoặc bố trí một kỹ sư hướng dẫn lắp đặt nếu bạn có nhân viên địa phương.

  Cài đặt

  Chúng tôi có các kỹ sư giàu kinh nghiệm về hệ thống chiếu sáng động học để phục vụ dịch vụ lắp đặt cho các dự án khác nhau.Chúng tôi có thể hỗ trợ các kỹ sư bay đến địa điểm dự án của bạn để lắp đặt trực tiếp hoặc bố trí một kỹ sư hướng dẫn lắp đặt nếu bạn có nhân viên địa phương.

 • Có hai cách để chúng tôi có thể hỗ trợ lập trình cho dự án của bạn.Kỹ sư của chúng tôi bay đến địa điểm dự án của bạn để lập trình trực tiếp cho đèn động học.Hoặc chúng tôi lập trình trước cho đèn động học dựa trên thiết kế trước khi vận chuyển.Chúng tôi còn hỗ trợ đào tạo lập trình miễn phí cho những khách hàng muốn nắm vững các kỹ năng về đèn động học trong lập trình.

  Lập trình

  Có hai cách để chúng tôi có thể hỗ trợ lập trình cho dự án của bạn.Kỹ sư của chúng tôi bay đến địa điểm dự án của bạn để lập trình trực tiếp cho đèn động học.Hoặc chúng tôi lập trình trước cho đèn động học dựa trên thiết kế trước khi vận chuyển.Chúng tôi còn hỗ trợ đào tạo lập trình miễn phí cho những khách hàng muốn nắm vững các kỹ năng về đèn động học trong lập trình.

Gửi tin nhắn của bạn cho chúng tôi:

Viết tin nhắn của bạn ở đây và gửi cho chúng tôi