CERTIFICATE

  • ecf3bd1d
  • 81b493b5

ทุกคนมี
ความฝัน

เรื่องนี้เป็นเรื่องราวของหญิงสาวในฝันที่กำลังมองหา ฉากนี้ถูกสร้างขึ้นในโชว์รูมมืออาชีพ FYL ฉากที่ทั้งใช้ 150 ชุดของแบบไดนามิกแสงสว่างบาร์เพื่อตอบสนองทุกความต้องการแสงของเรื่องราวทั้งหมดได้อย่างสมบูรณ์แบบตีความกระบวนการความฝันที่กำลังมองหาของสาวในฝันที่กำลังมองหา

บริการ