Ang bawat tao'y may
isang panaginip

Ito ay isang kuwento ng isang panaginip-naghahanap ng babae. Tanawin na ito ay binuo sa FYL propesyonal showroom. Ang buong tanawin ay gumagamit ng 150 na set ng Dynamic Lighting Bar upang matugunan ang lahat ng mga kinakailangan sa pag-iilaw ng buong kuwento, ganap na pagbibigay kahulugan sa mga panaginip proseso ng paghahanap ng mga panaginip-naghahanap ng babae.

s