Jübüt çybyk

 • 3 sany wint üçin 2 sany birikdirilen çyra çybyklary
 • RGB yşyklandyryjy
 • 360 dereje görüş
 • 216 sany kompýuter 0.3W RGB LED, iki taraplaýyn dizaýn
 • Uzynlygy 2600mm, diametri 23mm
 • Transperent gapak 发光 图
 • Agramy: 2kg
Kinetic Double Rod Featured Image

DMX Winç

 • Ölçegleri (3m / 6m): 304x167x247mm
 • Agramy: 7kg
 • Götermek ukyby: 2,5 kg
 • Göteriş tizligi: 0.8m / s
 • Naprýa .eniýe: 100-240V AC, 50-60 Hz
 • Elektrik üpjünçiligi: 300W
 • DMX kanaly: 176ch (Ussat motor 168ch, gul motor 4ch)
 • Dolandyryş: DMX 512
 • Sene girýän / çykýan senesi: 3 pinli XLR DMX
 • Kuwwat / çykmak: tok birikdirijisi
main

Kinetiki goşa çybyk, 2022-nji ýylda FYL-dan iň täze çyra.Bu önüm täjirçilik kosmos taslamasy, çeper dizaýn taslamasy, sergiler we ş.m.Täsirleri asmanda ganatlaryň uçýan ýalydyr.We RGB reňkli effektler, effektleri has köpdürlilik edýär.

DLB kinetiki yşyklandyryş ulgamy diňe bir konsertler, klublar, sergiler, toýlar üçin amatly bolman, söwda merkeziniň merkezi, myhmanhananyň zaly, howa menzili, muzeý we ş.m. söwda ýerleri üçin hem amatly.OEM talaplaryňyz bar bolsa, taslama çözgüdi üçin FYL bilen habarlaşyp bilersiňiz.FYL kinetiki yşyklandyryş ulgamynda gowy tejribe bolup, taslamalarda uly kömek eder.DLB kinetiki yşyklandyryş ulgamy diňe bir konsertler, klublar, sergiler, toýlar üçin amatly bolman, söwda merkeziniň merkezi, myhmanhananyň zaly, howa menzili, muzeý we ş.m. söwda ýerleri üçin hem amatly.OEM talaplaryňyz bar bolsa, taslama çözgüdi üçin FYL bilen habarlaşyp bilersiňiz.FYL kinetiki yşyklandyryş ulgamynda gowy tejribe bolup, taslamalarda uly kömek eder.

 

Kinetiki yşyklar ulgamy

Lightagtylygyň we hereketiň ajaýyp utgaşmasyny üpjün edýän özboluşly LED yşyklandyryş kinetiki ulgamlaryny üpjün edýäris.Ingagtylandyryş kinetiki ulgamlary, yşyklandyrylan obýektiň mehaniki tehnologiýa bilen birleşmegi bilen ýokary we aşak hereket etmek üçin ýönekeý we ýagty idealdyr.Mundan başga-da, islegiňize görä aýratynlaşdyrylan hyzmatlary hem berip bileris.

 

Dizaýn

Taslamanyň dizaýn tejribesi 8 ýyldan gowrak bolan dizaýnerler bölümi bar.Taslamaňyz üçin düzüliş dizaýnyny, Elektrik düzüliş dizaýnyny, kinetiki yşyklaryň 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris. Taslamaňyz üçin kinetiki çyralaryň ýerleşiş dizaýnyny we 3D wideo dizaýnyny üpjün edip bileris.

 

Gurnama

Dürli taslamalarda gurnama hyzmaty üçin kinetiki yşyklandyryş ulgamynyň inersenerleri bar.In engineenerleriň gönüden-göni gurnamak üçin taslama ýeriňize uçmagyny goldap bileris ýa-da ýerli işçileriňiz bar bolsa, bir gollanma üçin bir inerener gurup bileris.

 

Programmirlemek

Taslamaňyz üçin programmirlemegi goldamagyň iki ýoly bar.In engineenerimiz kinetiki yşyklar üçin gönüden-göni programmirlemek üçin taslama ýeriňize uçýar.Ora-da ugratmazdan ozal dizaýnda kinetiki çyralar üçin deslapky programmirleýäris.Şeýle hem, programmirlemekde kinetiki çyralaryň başarnyklaryny özleşdirmek isleýän müşderilerimiz üçin mugt programmirleme okuwyny goldaýarys.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň